Werk vanuit een plan.

Wanneer je met persoonlijke ontwikkeling begint of al een tijdje met persoonlijke ontwikkeling bezig bent is het handig om te werken vanuit een plan. Wanneer je deze voor jezelf op gaat stellen is het goed om deze zo kort mogelijk te houden. Stel een plan op van bijvoorbeeld één a4 papier. Doordat je het zo kort mogelijk houd ga je al eerder met je plan aan de slag. Waneer je een plan hebt van 40 pagina’s is de drempel om er aan te gaan werken heel groot. Dit zorgt voor uitstelgedrag omdat het een te groot plan is om aan te werken.